< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

 

1.1.2   Slovenská televízia

 

1.1.2.1

Zmena orientácie (1989 - 1992)

 

1.1.2.1.1

Proces a jeho špecifiká

 

V prvej fáze svojho ponovembrového vývoja prešla televízia na  Slovensku vývojom, ktorý v niečom kopíroval zložitý prerod štátnych monopolných televízií na verejnoprávne inštitúcie v západnej Európe, ale realizoval sa v celkom odlišných podmienkach.

 

Bol súčasťou dramatických spoločenských zmien, preto nemožno hovoriť o kontinuitnom vývoji ako v prípade demokratických  európskych štátov, ale presne naopak: išlo o radikálne popretie mnohých dovtedajších funkcií televízie a tej časti ňou vytvorených hodnôt, ktoré boli poplatné propagande štátostrany.

 

Novembrové udalosti nenašli pôdu v televízii na Slovensku nepripravenú. Napriek oficiálne proklamovaným tézam o jednote a „ideologickej čistote“ sa tu križovalo viacero názorových prúdov, ktoré sa prejavovali nielen vo vnútornom živote organizácie, ale odrážali sa čiastočne aj v programovom výstupe. Váha dogmatického prúdu najmä od polovice 80. rokov rýchlo klesala. Väčšina si  želala zmeny – i keď predstavy o ich obsahu a realizácii boli často vágne a roztrieštené.

 

Dá sa povedať, že televízia sa priblížila k svojmu zlomovému bodu v akomsi dlhodobom schizofrenickom stave. Na jednej strane loď stále plávala „pod kontrolou“, čo navonok dokladalo najmä spravodajstvo a časť publicistiky. Na strane druhej veľká časť jej posádky hľadala iné brehy. Táto dvojdomosť sa takisto odrážala v programovom výstupe. Nebola vecou momentálnej konjunktúry, ale dlhodobo pramenila z rozdielnych hodnotových orientácií. Jej  zárodky vznikli hneď po tom, ako opadla vlna „normalizácie“ v polovici 70. rokov a naplno sa prejavili od polovice 80-tych rokov. Mocenské špičky v Prahe i v Bratislave tieto signály citlivo registrovali.[1]

 

Pragmatickému vedeniu na čele s Jaroslavom Hlinickým sa ale vcelku úspešne darilo čeliť rôznym tlakom a vyhnúť sa vážnym stratám na ľudskom a tvorivom potenciáli. November 1989 však nebol o manažérskych schopnostiach, ale o zásadnej zmene. 21. 9. 1989 vznikol na pôde SZM tzv. Organizačný  výbor, ktorý riadil proces neutralizácie vedenia televízie na Slovensku a postupne prevzal vedúcu úlohu vo výmene riadiacich televíznych štruktúr. Šesť dní na to (27. 9. 1989) vznikla Programová  rada, ktorá zabezpečovala skladbu vysielania v prechodnom období. 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1]  Hodnotová diferenciácia sa prirodzene najskôr prejavovala v  niektorých líniách umeleckej tvorby, ktoré umožňovali metaforické výpovede. Tak napr. už v roku 1977 po odvysielaní inscenácií Mário a kúzelník a Amok zvolalo vedenie ČST do Brna aktív, na ktorom obvinilo bratislavské štúdio z pokusov o „návrat k 68. roku“ a plánovalo centralizáciu dramaturgie do Prahy, k čomu našťastie nikdy nedošlo. Znamenalo by to úplný koniec línie adaptácií  klasických literárnych predlôh. Podobný aktív na vyššej úrovni sa  odohral potom aj v Prahe o 4 roky neskôr s rovnakým „patovým“  výsledkom.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >