< predchádzajúca strana - ďalšia strana > 

MEDIÁLNA ROČENKA

1990 – 2000

 

 

OBSAH

 

 

1        Štruktúra mediálneho prostredia a jeho zmeny                          3

 

1.1       Elektronické médiá                                                                                3

1.1.1    Vývoj verejnoprávneho vysielania na Slovensku                                      3
1.1.2    Slovenská televízia                                                                                 10

1.1.3        Slovenský rozhlas                                                                                  53

1.1.4    Súkromné elektronické médiá                                                                59

 

1.2       Tlačené médiá                                                                                      94

1.2.1    Dedičstvo minulého režimu                                                                    94
1.2.2    Tlač v nových podmienkach  po novembri 1989                                    96
1.2.3    Ekomické podmienky                                                                             99
1.2.4    Zrod mediálneho systému SR                                                              100

1.2.5        Vývoj trhu periodickej tlače                                                                   106

1.2.6    Súčasná štruktúra slovenskej tlače                                                     119

1.2.7    Distribúcia tlače – od monopolu k monopolu                                       133

1.2.8    Overovanie nákladov tlače                                                                   141


2          Vývoj reklamného trhu                                                                  145


2.1       Monitoring                                                                                           145

2.2       Štruktúra reklamného trhu                                                               146

2.3       Zadávatelia                                                                                          147

2.4       Výdavky                                                                                                151

 

3          Prehľad súvisiacej legislatívy                                                      154

4          Vývoj sledovanosti médií                                                              165


4.1       Prostredie                                                                                           165
4.2       Prieskumy sledovanosti                                                                    166

4.3       Denníky                                                                                                166

4.4       Týždenníky                                                                                          167

4.5       Dvojtýždenníky                                                                                   168

4.6       Mesačníky                                                                                           168

4.7       Rádiá                                                                                                    169

4.8       Televízie                                                                                             170

 

5          Edičná poznámka

 

6          Prílohy< predchádzajúca strana - ďalšia strana >