mediálna ročenka
Vyhlásenie Mediálneho inštitútu
V posledných mesiacoch na Slovensku prebiehajúca diskusia o podobe budúceho zákona o Slovenskej televízii zastala na mŕtvom bode. Poslanci sa totiž odmietajú vzdať práva voliť riaditeľov verejnoprávnych médií. Odborná verejnosť protestuje, bráni sa i neustálym politickým nomináciám členov rád týchto médií. Na protest proti tomuto systému, ktorý neumožňuje nezávislosť riadenia verejnoprávnych médií, odstúpili dokonca na jeseň tohto roka traja členovia Rady STV. Následne odmietli všetky profesijné organizácie nominovať na ich miesto svojich odborníkov, pretože by iba legalizovali inak čisto politicky zostavenú Radu. Tým zopár idealistom, ktorí ešte veria v možnosť skutočnej transformácie STV na verejnoprávnu televíziu, to všetko pripomína boj s veternými mlynmi. Nekonečný, zúfalý, beznádejný...

Aj keď - ak sa to podarilo v Českej televízii, tak to nemôže byť až také nereálne!

Českí politici, presnejšie povedané poslanci, sa práva na voľbu riaditeľa Českej televízie vzdali. Možno to nebol väčší zmysel pre demokraciu, ako sme si my tu na Slovensku mysleli. Možno to bol politický pragmatizmus. V menšej a "dobre zvolenej" Rade ČT sa predsa voľba riaditeľa usmerňuje jednoduchšie, ako v pléne parlamentu... Udalosti posledného týždňa sú alarmujúce. Zdanlivo logické a právne nespochybniteľné kroky jednotlivých článkov reťazca - voľba Rady ČT v parlamente, odvolanie riaditeľa ČT, konkurz na nového riaditeľa, jeho menovanie - viedlo v možno búrlivú a nediplomatickú, ale asi jedinú možnú reakciu zamestnancov, ktorí predovšetkým robia z Českej televízie verejnoprávne médium - protest. Začal sa súboj, v ktorom majú riadiace orgány ČT všetky práva - okrem práva morálneho. A ak chcú verejnosti dokázať, že sú z nemorálnosti obviňovaní neprávom, mali by v prvom rade zabrzdiť. Musia si predsa uvedomovať, že tento zápas nemôže nikto vyhrať! Môžu len všetci stratiť - vrátane tých, ktorí boli do zápasu vtiahnutí proti svojej vôli, ktorí túto televíziu každý mesiac financujú a v čase vianočných sviatkov sú nútení dívať sa večer na "pokus o spravodajstvo" orámcovaný oznamom, že sa im zaň ČT ospravedlňuje.

Sledujeme zo Slovenska vývoj v ČT s veľkými obavami. V čase, keď slovenské médiá boli pod silným politickým tlakom, plnila ČT svoju verejnoprávnu funkciu i na veľkej časti Slovenska. V našom zatiaľ nie veľmi úspešnom boji o lepšiu a verejnoprávnejšiu STV, bola Česká televízia pre nás veľkou inšpiráciu. Nedopusťte, aby sa potvrdili tézy, že postkomunistická krajina nemá potenciál (odborný, spoločenský, politický) na vytvorenie skutočne verejnoprávnej inštitúcie.

Prinúťte politikov, aby sa prestali schovávať za zákony a demokratické inštitúty, ktoré používajú len vtedy, keď sa im hodia. Sú za situáciu zodpovední, pretože zvolili takú Radu ČT, akú zvolili. Ak Rada ČT rieši situáciu tak ako táto, sú poslanci povinní zobrať za túto skutočnosť aj zodpovednosť. Ich povinnosťou je zísť sa okamžite - ešte pred koncom roka a zastaviť túto absurdnú situáciu skôr, ako bude neskoro. Boli zvolení občanmi, ktorí sú nútení bezbranne sledovať dianie vo "svojej" televízií. Poslanci sú povinní riešiť vec za nich. A okamžite. Načasovanie problému na koniec roka - tak výrazne pripomínajúce doby nedávnominulé - nie je dielom občanov, ani pracovníkov televízie.

Prinúťte Radu ČR pre rozhlasové a televízne vysielanie, aby zasiahla - aby zabránila "duálnemu" vysielaniu spravodajstva - keď ho už Rada ČT pripustí. Spravodajský tím ČT predsa nikdy nedal Rade dôvod k zásahu (okrem posledného rozhodnutia, ktoré sa týkalo kritického spravodajstva o vzniku protestných akcií), naopak, systematicky svojou profesionalitou získaval dôveru divákov v skutočne nezávislé (nielen politicky, ale i ekonomicky) spravodajstvo. Rada je spoluzodpovedná za vysielanie karikatúry spravodajstva v posledných dňoch.

Prinúťte Radu ČT, aby dokázala, že je riadiacim orgánom a zastavila tento nezmyselný súboj. Ak nie je schopná ani toho, nech okamžite abdikuje.

Prinúťte riaditeľa ČT, aby si uvedomil, že terajší postup môže viesť len k tomu, že bude v súlade so zákonmi a právom riadiť zdecimovanú televíziu, ktorá do jeho zvolenia patrila k najprestížnejším v strednej Európe.

Nepoznáme recept, ktorý by pomohol zamestnancom Českej televízie v ich boji proti ohrozeniu verejnoprávnosti "ich" televízie. Možno v tých posledných dňoch nepostupovali vždy "politicky správne", určite však v tejto chvíli bojujú boj za princípy, ktoré sú nespochybniteľné i pre nás. Sme presvedčení, že ak svoj súboj prehrajú, bude to mať obrovské negatívne dôsledky na ďalší vývoj žurnalistiky, rovnováhu duálneho televízneho systému, atmosféru spoločnosti a politická arogancia dostane zase väčší priestor. Všetci - na Slovensku i v Českej republike - s tým máme skúsenosti. Je to cesta späť.
V Bratislave, 26. 12. 2000

Zuzana Mistríková, Andrej Zmeček, Mediálny inštitút