mediálna ročenka
Vyhlásenie mediálnej skupiny tretieho sektora
Vyzývame Úniu slovenských televíznych tvorcov, Slovenskú filmovú a televíznu akadémiu, Slovenský syndikát novinárov a iné profesijné a odborné skupiny z oblasti audiovízie, aby nenavrhovali svojich kandidátov, ani neprijímali návrhy politických strán na doplnenie uvoľnených miest v Rade STV.

Odstúpením troch členov Rady, z ktorých dvaja ako jediný zo všetkých členov neboli kandidátmi politických strán (M. Luther, J. Gembický), sa Rada STV stala jednoznačne politicky ovládaným orgánom. Nominovaním svojich kandidátov v tomto stave politického ovplyvňovania rady, by profesijné a občianske združenia len potvrdili súčasný stav, v ktorom na chod a kontrolu verejnoprávnych médií nemá občan prakticky žiaden vplyv. Túto skutočnosť potvrdzujú nielen vyhlásenia všetkých odstupujúcich členov Rady STV, ale aj faktická neschopnosť rady nezávisle vykonávať svoje rozhodovacie a kontrolné právomoci.

Členovia Mediálnej skupiny tretieho sektora sú presvedčení, že cesta k riešeniu zložitej situácie STV spočíva v skorom prijatí zákona o STV, ktorým sa okrem iného aj ukončí funkčné obdobie súčasnej Rady STV.

Tento zákon by mal zároveň vytvoriť podmienky pre nový spôsob voľby členov Rady STV, zloženej z ľudí, ktorí budú vo väčšine nominovaní profesijnými a odbornými skupinami, mimovládnymi organizáciami, médiami, inštitúciami z oblasti vedy, vzdelávania a športu, registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a budú zvolení na základe verejného vypočutia vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Považujeme za absurdné, že v tejto situácií poslanci NR SR, ktorí jediní dnes môžu krízu začať riešiť, odložili rokovanie návrhu zákona o STV, čím zabránili aspoň diskusii o krízovom stave. Vyzývame ich, aby urobili všetky kroky potrebné k tomu, aby sa zákon o STV čo najskôr dostal na rokovanie pléna zákonodárneho zboru.

O nefunkčnosti súčasnej Rady STV svedčí aj to, že tri mesiace po odovzdaní Rozvojového programu predloženého vedením STV, nebola rada schopná zaujať kompetentné ani jasné stanovisko k tomuto materiálu. Do dnešného dňa sa verejnosť nedozvedela ani to, či projekty systémových zmien predložené Mediálnym inštitútom a producentom Rudolfom Biermannom považujú členovia rady za alternatívu k Rozvojovému programu manažmentu STV. Preto vyzývame zastupujúceho predsedu Rady STV Ivana Podstupku, aby bezodkladne oboznámil verejnosť i politikov s názorom členov rady k týmto projektom.