mediálna ročenka
Okrúhle stoly Mediálneho inštitútu na tému Transformácia verejnoprávnej televízie
Výstupy z okrúhlych stolov
download PDF, 90kB

OBSAH
1. PRVÝ OKRÚHLY STÔL
1.1. Aké je to verejnoprávne médium?
1.2. Financovanie verejnoprávnej televízie
1.3. Ako dospieť k zmene súčasného charakteru verejnoprávnej televízie?

2. DRUHÝ OKRÚHLY STÔL
2.1. Aké je to verejnoprávne médium?
2.2. Napĺňanie verejnoprávneho charakteru verejnoprávnej televízie
2.3. Ako dospieť k zmene súčasného charakteru verejnoprávnej televízie?

3. TRETÍ OKRÚHLY STÔL
3.1. Aké je to verejnoprávne médium?
3.2. Napĺňanie verejnoprávneho charakteru verejnoprávnej televízie
3.3. Otázka druhého okruhu Slovenskej televízie
3.4. Ako dospieť k zmene súčasného charakteru verejnoprávnej televízie?