mediálna ročenka
Situácia verejnoprávnej televízie na televíznom trhu
Spracoval Miroslav Kollár s použitím materiálov:
VÝVOJ SÚKROMNÉHO ROZHLASOVÉHO A TELEVÍZNYHO VYSIELANIA NA SLOVENSKU (1990 - 1999) © ASOCIÁCIA NEZÁVISLÝCH ROZHLASOVÝCH A TELEVÍZNYCH STANÍC SLOVENSKA
ANALÝZA TELEVÍZNEHO TRHU 1999 - STV A JEJ KONKURENTI © ODDELENIE VÝSKUMU MEDIÁLNEHO TRHU SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
Mediálny inštitút, 1999
download PDF, 470kB

OBSAH
ÚVOD
1. PRÁVNY RÁMEC TELEVÍZNEHO VYSIELANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
1. 1. ÚPRAVY ZASAHUJÚCE DO OBLASTI VYSIELANIA
1. 1. 1. Základné právne normy duálneho systému
1. 1. 2. Volebné zákony
1. 1. 3. Právne normy upravujúce postavenie a úlohy verejnoprávnej televízie
1. 1. 4. Licenčné podmienky
1. 1. 5. Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
1. 2. VÝVOJ PRÁVNEHO RÁMCA TELEVÍZNEHO VYSIELANIA
1. 3. SPOLOČENSKÝ A POLITICKÝ VPLYV NA VÝVOJ PRÁVNEHO RÁMCA TELEVÍZNEHO VYSIELANIA
1. 3. 1. Druhý televízny okruh
1. 3. 2. Vývoj udeľovania licencií
2. FINANČNÉ ZDROJE
2. 1. TELEVÍZNY TRH NA SLOVENSKU
2. 2. ZDROJE PRÍJMOV VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE
2. 2. 1. Koncesionárske poplatky
2. 2. 2. Štátny rozpočet
2. 2. 3. Príjmy z ostatných činností
2. 2. 4. Alternatívne zdroje
2. 3. VÝVOJ ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ NA SLOVENSKU V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM A ŠTRUKTÚROU REKLAMNÉHO TRHU
2. 3. 1. Slovenský reklamný trh
2. 3. 1. 1. Vývoj výdavkov na reklamu
2. 3. 1. 2. Štruktúra zadávateľov reklamy
2. 3. 2. Televízny trh a reklama
2. 3. 3. Kapacita reklamného trhu na Slovensku
2. 3. 4. Riziká reklamného trhu
2. 3. 5. Prognóza vývoja reklamného trhu
3. PROGRAMOVÉ ZDROJE
3. 1. NÁKUP ZAHRANIČNÝCH DRAMATICKÝCH PRODUKTOV
3. 2. ZAHRANIČNÝ A DOMÁCI PRODUKT - SPOJENÉ NÁDOBY
3. 3. ZÁVERY PRE SLOVENSKÝ TELEVÍZNY TRH
4. PERSONÁLNE ZDROJE
5. TECHNICKÁ KAPACITA
6. DIVÁK A FIREMNÁ IDENTITA
6. 1. DIVÁK
6. 2. FIREMNÁ IDENTITA
7. PROFESNÉ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
7. 1. PROFESNÉ PROSTREDIE
7. 2. PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
8. KONKURENTI VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE NA TELEVÍZNOM TRHU
8. 1. TV MARKÍZA
8. 2. STV
8. 3. TV LUNA
8. 4. VTV
8. 5. TV NOVA
8. 6. ČESKÁ TELEVÍZIA
ZÁVER