mediálna ročenka
Záverečná správa z prieskumu pre Mediálny inštitút
FOCUS, September 2000
download PDF, 250kB

OBSAH
INFORMÁCIA O VÝSKUME
HLAVNÉ ZÁVERY
VÝSLEDKY VÝSKUMU
1. VNÍMANIE STV AKO VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE
1.1. Verejnoprávnosť STV v súčasnosti
1.2. Prečo STV spĺňa predstavy občanov o verejnoprávnej televízii
1.3. Prečo STV nespĺňa predstavy občanov o verejnoprávnej televízii
2. POTREBNOSŤ VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE NA SLOVENSKU
3. NÁZORY NA MODEL VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE
3.1. Verejnoprávna televízia vysiela programy pre všetky vrstvy a skupiny obyvateľov
3.2. Verejnoprávna televízia je financovaná najmä z koncesionárskch poplatkov
3.3. Verejnoprávna televízia je kontrolovaná zástupcami verejnosti
4. PROFIL DIVÁKOV STV
PRÍLOHY
Prvostupňové triedenie
Vybrané druhostupňové triedenie údajov
Ako čítať druhostupňové triedenie - príklad
Dodatok ku kapitole 2. a 3.