mediálna ročenka
Prípad...?
Projekt "Prípad...?" je jedným z nových projektov investigatívnych televíznych relácií venovaných problematike transparentnosti v nakladaní s verejnými prostriedkami a boja proti klientelizmu a korupcii. Prostredníctvom tohto projektu s účinným využitím integrácie skúseností profesionálnych a ľudských kapacít zúčastnených organizácií chceme vstúpiť na problematickú pôdu kontroly nakladania s verejnými prostriedkami. Ide o spoluprácu MI a troch rozhodujúcich "partnerov":

Transparency International Slovensko - ako odborný garant projektu, konzultant a aj oponent jednotlivých častí cyklu po obsahovej stránke.

Mediálny inštitút v koprodukcii so Slovenskou televíziou - organizácie zodpovedné za profesionálnu prípravu a realizáciu cyklu.

Novinári - autori námetov, scenárov - široký okruh popredných profesionálov, ktorí sa problematike investigatívnej žurnalistiky venujú v rôznych médiách.

Z doterajšieho vývoja tzv. investigatívnej publicistiky na Slovensku po r. 1989 sú zrejmé slabiny najmasovejšieho elektronického média - televízie. Nedostatok skúseností, profesionálnych schopností a najmä adekvátnych podmienok na serióznu prípravu témy, spôsobili postupné "vytrácanie sa" analýz závažných problémov najmä z obrazovky STV.

V zahraničí (najmä v USA) miestne TV stanice bodujú u divákov často na naše pomery až "surovou" investigatívnou publicistikou, s častým využitím skrytej kamery, nekompromisným komentárom a obrovským množstvom presných informácií z rôznych zdrojov. Tajomstvo úspechu, o ktorom sa nakoniec môžeme presvedčiť aj vo vysielaní nám podstatne bližšej Českej televízie, spočíva v zdanlivo jednoduchom vytvorení podmienok na to, aby redaktor mohol pracovať na téme podstatne serióznejšie a dlhšie než je "v kraji zvykom"… Ide o podmienky, ktoré zabezpečia menej stereotypné nakrúcanie, efektívne využívanie služieb informačných zdrojov a rešerší.

S pomocou grantu Veľvyslanectva USA a s využitím profesionálneho zázemia Mediálneho inštitútu chceme pripravovať cyklus investigatívnych relácií v dosiaľ u nás neuskutočnených podmienkach.