< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Tabuľka č. 3: Denníky, ich náklady a denná čítanosť v roku 1989

 

 

Titul

Náklad v tisíckach výtlačkov

Čítanosť v %

Ústredné denníky

 

 

Pravda

408,5

36,5

Práca

240,8

25,4

Smena

127,6

12,1

Új Szó

95,8

6,8

Roľnícke noviny

79,6

6,2

Šport

68,0

9,4

Krajské denníky

 

12,7

Hlas ľudu

55,7

 

Smer

52,2

 

Východ. noviny

58,7

 

Večerníky

 

7,9

Večer

28,5

 

Večerník

56,5

 

 

 

Ako vo svojej diplomovej práci uvádza S. Brečka ml., občasník Verejnosť na takúto  alternatívu nebol vôbec pripravený. Ani po technickej, finančnej, ale ani po personálnej a odbornej stránke. Ako mu v rozhovore povedal niekdajší zástupca šéfredaktora, Milan Richter, Verejnosť od začiatku až po zánik nemala žiadnu koncepciu. Vydavateľ o svoj denník absolútne nejavil záujem. Zo strany VPN nebola snaha podieľať sa na tvorbe, ani na orientácii denníka.  Denník začínal s nákladom približne 40 tisíc výtlačkov denne a stabilizoval sa niekde medzi 8 až 9 tisícami             s dosť vysokou remitendou. V septembri 1991 prišlo k zmene šéfredaktora, keď Eugena Gindla nahradil Peter Duhan, ktorý však prišiel z televízie, kde pracoval ako dramaturg a s  prácou v denníku nemal žiadne skúsenosti.

 

Prelomom vo vývoji denníka bol október 1991, keď Peter Duhan dostal od Mariána Čalfu, premiéra vlády ČSFR, ponuku robiť ústredného riaditeľa Československého rozhlasu. Po jeho odchode až do zániku Verejnosti ostalo jeho miesto neobsadené, čo bola prvá predzvesť zániku denníka, ku ktorému nakoniec došlo 10. 3. 1992. [1]

 

Slovenský denník

 

Druhým významným ponovembrovým politickým subjektom popri VPN bolo Kresťansko-demokratické hnutie, ktoré so svojím Slovenským denníkom prišlo na trh slovenskej tlače 5. 4. 1990. Historik Ďurica uvádza, že denník nadväzoval na tradíciu

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Brečka, S.: Zmeny systému tlače v SR po roku 1989 s dôrazom na denníky. Diplomová práca, s. 41-42.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >