< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Ako je už z týchto príkladov zrejmé, personálne pohyby sa neobmedzovali iba na prvý, resp. druhý stupeň riadenia. Stalo sa už pravidlom, že organizačné zmeny boli sprevádzané  aj množstvom personálnych prechodov a presunov pozícií na nižších  úrovniach. Takéto „pohyby“ a provizóriá boli ideálnou pôdou pre  to, aby na niektoré mimoriadne citlivé tvorivé pozície, napr. za  dramaturgov či redaktorov nastupovali do STV záhadným spôsobom aj  ľudia načisto profesionálne nepripravení.

 

To všetko v období, kedy sa od základu menil slovenský televízny  priestor a kedy malo vedeniu STV bytostne záležať na tom, aby získal čo najviac kreatívnych osobností. V tejto situácii, komplikovanej čoraz ťažšími ekonomickými a  technickými podmienkami, bolo prakticky nemožné očakávať, že tvorivé zložky STV budú schopné plniť náročnejšie ciele a  realizovať ambicióznejšie projekty. Scenár z Čiech, keď nástup NOVY generoval novú energiu Českej televízie, sa na Slovensku  neopakoval. Čoraz zriedkavejšie sa objavovali špičkové tvorivé  výkony. Úmerne s klesajúcimi profesionálnymi štandardmi ochabol záujem divákov doma, ale aj rezonancia v zahraničí. Deficit  kreativity a útlm pôvodnej tvorby sa prejavil na čoraz menšom  počte medzinárodných súťaží, v ktorých sa programy STV dostali cez  kvalitatívne sito do hlavnej súťaže – a najmä v malom počte a  okrajovom význame ocenení, ktoré získali.

 

Napríklad v roku 1997 boli programy STV prijaté do hlavnej súťaže iba na 14 medzinárodných festivaloch, z ktorých si priniesli iba dve ocenenia: jedným bolo Čestné uznanie poroty (Hečkova Kaplnka sv.  Barbory na festivale v Bangkoku) a druhým cena za najlepší kostým a prácu architekta (Rihákova inscenácia Albert, Albert na  festivale v Moskve). [1]

 

Podobne v r. 1998 získali programy STV iba 2 zahraničné ocenenia na 11 medzinárodných súťažiach, do ktorých boli prijaté (detský Čo zavinil vtáčik na vznikajúcom festivale v juhoslovanskom meste  Bar a ocenenie z festivalu TV Agro v Poľsku). Na niektoré kľúčové súťaže, odkiaľ STV pravidelne prinášala vavríny, sa jej programy vôbec nedostali. Bez odozvy ostali dokonca aj tradičné domény STV -  detské festivaly v Mníchove (Prix Jeunesse) a v Zlíne.[2]

 

1.1.2.3.3

Ekonomická kríza

 

Ekonomická situácia bola prakticky od vzniku samostatnej STV krajne napätá. Determinoval ju malý trh, nízka úroveň koncesionárskych poplatkov - ale aj dlhodobý nezáujem politických garnitúr hľadať efektívne riešenia. Slovenská televízia sa postupne stala jednou z najchudobnejších verejných televízií v Európe. Často sa argumentuje, že sa nemôžeme porovnávať s trhmi, kde je vysoká kúpna sila a obyvatelia nemajú problém zaplatiť osemnásobok výšky nášho koncesionárskeho poplatku. Problém je ale v tom, že STV má nižšie  zdroje ako televízie v krajinách, ktoré nedosahujú výšku nášho HDP na obyvateľa. Napríklad chorvátska HRT má zabezpečený ročný príjem 1.1  miliardy kuna, čo je štvornásobok rozpočtu STV. Televízia v Slovinsku, ktoré má ešte menší trh s dvoma miliónmi obyvateľov, 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1]  Ročenka STV 1997, str. 65.

 

[2]  Ročenka STV 1998, str. 65.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >