Zdrojom informácií o sledovanosti médií sú nasledovné prieskumy:

Názov projektu

 

Realizátor

 

Dátum zberu

 

Vežkos výberového súboru (N=)

Media Projekt´94

 

AISA Média, GfK Slovakia

 

25. 4. 94 - 22. 5. 94

 

N=3026

2/94

 

 

 

 

 

 

Media Projekt´94

 

AISA Média, GfK Slovakia

 

4. 11. 94 - 1. 12. 99

 

N=2167

2/94

 

 

 

 

 

 

Media Projekt´95

 

AISA Média, GfK Slovakia

 

18. 4. 95 - 15. 5. 95

 

N=2225

1/95

 

 

 

 

 

 

Media Projekt´95

 

AISA Slovensko, GfK Slovakia

 

13. 10. 95 - 9. 11. 95

 

N=2169

2/95

 

MEDIAN, GfK Praha

 

 

 

 

Media Projekt´96

 

AISA Slovensko, GfK Slovakia

 

26. 4. 96 - 24. 5. 96

 

N=2591

1/96

 

MEDIAN

 

 

 

 

Media Projekt´96

 

AISA Slovensko, GfK Slovakia

 

28. 10. 96 - 28. 11. 96

 

N=2233

2/96

 

MEDIAN

 

 

 

 

Media & TGI´97

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

1. 4. 97 - 13. 5. 97

 

N=2533

1/97

 

 

 

 

 

 

Market & Media & Lifestyle´97

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

5. 11. 97 - 16. 12. 97

 

N=2200

2/97

 

 

 

 

 

 

Market & Media & Lifestyle´98

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

3. 9. 98 - 15. 10. 99

 

N=3042

98

 

 

 

 

 

 

Market & Media & Lifestyle´99

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

8. 2. 99 - 2. 5. 99

 

N=2390

1/99

 

 

 

 

 

 

Market & Media & Lifestyle´99

2/99

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

3. 5. 99 - 29. 8. 99

(médiá do 22. 8.)

 

N=2188

Market & Media & Lifestyle´2000

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

10. 1. - 7. 5. 2000

 

N=2203

1/2000

 

 

 

 

 

 

Market & Media & Lifestyle´2000

 

MEDIAN, AISA Slovensko - terénny zber dát

 

1. 5. - 27. 8. 2000

 

 

N=2131

2/2000