Riaditelia  Slovenskej televízie 1989 - 2000

 

 

 

Ing. Jaroslav Hlinický

od 15.2. 1984 – do 1.2.1990

 

Roman Kaliský

od 21.2.1990 - do 31.8. 1990

 

Mgr. Peter Zeman

od 4.9. 1990 - do 30.5.1991

 

Ing. Rudolf Šimko

od 1.6. 1991 –  do marca 1992*

 

Vladimír Strnisko

23. marec 1992  /1 deň/

 

Mgr. Marian Kleis

od 1.4. 1992 – do 31.10. 1992

 

Mgr. Peter Malec

od 1.11.1992 – do 19.11. 1993

 

Ing. Miroslav Majoroš

od 1.11.1993 – do februára 1994*

 

prof. Ing. Ivan Stadtrucker, DrSc.

od 17.2.1994 – do 15.12.1994

 

PhDr. Jozef Darmo

od 19.12.1994 – do 10.12.1996

 

Ing. Igor Kubiš

od 10.12. 1996 – do 11.11.1998

 

Ing. Milan Materák

od 20.11.1998

 

 

__________________

 

* Presný dátum ukončenia výkonu funkcie sa nepodarilo identifikovať vzhľadom na rozdielne údaje          

   v dokumentácii.