mediálna ročenka
Mediálny inštitút by chcel aj touto cestou poďakovať za dôveru a podporu inštitúciám:
ProMedia Slovakia
http://www.promedia.org

Office of Public Affairs of The United States
Embassy in Bratislava
http://www.usis.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
http://www.culture.gov.sk

Freedom house
http://www.freedomhouse.org

The German Marshall Fund of the United States
http://www.gmfus.org


a predovšetkým
Nadácii otvorenej Spoločnosti -
Open Society Foundation
http://www.osf.sk


Zároveň chceme poďakovať za spoluprácu inštitúciám:
Academia Istropolina Nova
http://www.ainova.sk

Transparency International Slovensko
http://www.transparency.sk

Katedra žurnalistiky FiF UK
http://www.fphil.uniba.sk/~kzur

Slovenský filmový ústav
http://www.sfu.sk

Asociácia nezávislých rozhlasových
a televíznych staníc
http://www.anrts.sk

Slovenský syndikát novinárov
http://www.ssn.sk

Kreatívne štúdio Juraja Vaculíka
http://www.jvcs.com

Hlava98
Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk


Ďalšie partnerské organizácie Mediálneho inštitútu:
Inštitút pre verejné otázky
http://www.ivo.sk

Európske audiovizuálne observatórium, Štrasburg
http://www.obs.coe.int

Eureka Audiovisuel, Brusel
http://www.aveureka.org

Európsky inštitút pre médiá, Darmstadt
Inštitút pre Európske mediálne právo, Saarbrucken
Filmová Fakulta VŠMU
http://www.vsmu.sk

Audiovizuálne informačné centrum SFU
http://www.aic.sk