Záverečná správa z kvalitatívneho výskumu pre Mediálny inštitút
FOCUS, Jún 2000
download PDF, 300kB

OBSAH
INFORMÁCIA O VÝSKUME
HLAVNÉ ZÁVERY
VÝSLEDKY VÝSKUMU
1. OBĽÚBENÉ TELEVÍZNE STANICE
1.1. Najsledovanejšie televízne stanice
1.2. Dôvody preferovania televíznych staníc 10
2. SÚČASNÉ VNÍMANIE STV
2.1. Aká je STV
2.2. Najsledovanejšie programy STV
2.3. Čo chýba vo vysielaní STV
2.4. Rozdiely medzi STV a inými televíznymi stanicami
2.4.1. STV verzus zahraničné televízne stanice
2.4.2. STV verzus domáce televízne stanice
2.5. Premeny STV
2.5.1. STV spred 10 rokov a dnes
2.5.2. Zmeny STV po voľbách 1998
3. VEREJNOPRÁVNA TELEVÍZIA
3.1. Čo je verejnoprávna televízia - predstavy a očakávania
3.2. Pre koho vysiela verejnoprávna televízia
3.3. Rozdiely medzi verejnoprávnou a inými televíziami
3.4. Financovanie verejnoprávnej televízie
3.5. Kontrola verejnoprávnej televízie
3.6. Riadenie verejnoprávnej televízie
3.7. Rešpektovanie názorov divákov vo verejnoprávnej televízii
3.8. Vzor verejnoprávnej televízie
4. VEREJNOPRÁVNA TELEVÍZIA NA SLOVENSKU
4.1. Je alebo nie je STV verejnoprávnou televíziou?
4.2. Je treba verejnoprávnu televíziu na Slovensku?
4.3. Komu by verejnoprávna televízia chýbala?
5. NÁZORY NA MODEL VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE
5.1. Verejnoprávna televízia je určená pre verejnosť
5.2. Verejnoprávna televízia je financovaná koncesionárskymi poplatkami
5.3. Verejnoprávna televízia je kontrolovaná verejnosťou
6. NÁZORY NA KONCESIONÁRSKY POPLATOK
6.1. Prečo nezvyšovať koncesionársky poplatok
6.2. Prečo možno zvýšiť koncesionársky poplatok